Microsoft Office Specialist


Hieronder ziet u de inhoud van de MOS-modules waarvoor we lesmateriaal beschikbaar hebben.

Er kan gekozen worden voor boeken waaruit leerlingen de opdrachten maken en in de online omgeving extra opdrachten en toetsen maken. Maar er kan ook gekozen worden voor een volledige online variant waarin ook de opdrachten online worden aangeboden.

Word


Documenten maken en beheren

 • Een leeg document maken
 • Een leeg document maken met een sjabloon
 • Een PDF in Word openen om het te bewerken
 • Tekst invoegen vanuit een bestand of externe bron
 • Navigeren in een document
 • Zoeken naar tekst
 • Hyperlinks invoegen
 • Bladwijzers maken
 • Naar een specifiek(e) locatie of object gaan in een document
 • Een document opmaken
 • Pagina-instelling wijzigen
 • Documentthema's toepassen
 • Stijlreeksen van documenten toepassen
 • Kop- en voetteksten invoegen
 • Paginanummers invoegen
 • Achtergrondelementen op pagina's opmaken
 • Opties en weergaven van documenten aanpassen
 • Documentweergaven wijzigen
 • Weergaven aanpassen met zoominstellingen
 • De werkbalk Quick Access (Snelle toegang) aanpassen
 • Het venster splitsen
 • Documenteigenschappen toevoegen
 • Opmaaksymbolen weergeven of verbergen
 • Documenten afdrukken en opslaan
 • Afdrukinstellingen wijzigen
 • Documenten opslaan in alternatieve bestandsindelingen
 • Een document volledig of gedeeltelijk afdrukken
 • Een document controleren op verborgen eigenschappen of persoonlijke gegevens
 • Een document controleren op toegankelijkheidsproblemen
 • Een document controleren op compatibiliteitsproblemen
 • Tekst, alinea's en secties opmaken
 • Tekst en alinea's invoegen
 • Tekst zoeken en vervangen
 • Tekst knippen, kopiëren en plakken
 • Tekst vervangen met AutoCorrectie
 • Speciale tekens invoegen


Tekst en alinea's opmaken

 • Tekenopmaak toepassen
 • Opmaak toepassen met Opmaak kopiëren/plakken
 • Regel- en alinea-afstand en inspringing instellen
 • Opmaak wissen
 • Een markeringskleur toepassen op geselecteerde tekst
 • Ingebouwde stijlen toepassen op tekst
 • Tekst wijzigen in WordArt
 • Tekst en alinea's ordenen en groeperen
 • Tekst indelen in meerdere kolommen
 • Pagina-, sectie- of kolomeinde invoegen
 • Pagina-instellingsoptie voor een sectie wijzigen


Tabellen en lijsten maken

 • Tekst converteren naar tabellen
 • Tabellen converteren naar tekst
 • Een tabel maken door rijen en kolommen op te geven
 • Tabelstijlen toepassen
 • Een tabel wijzigen
 • Tabelgegevens sorteren
 • Celmarges en -afstand configureren
 • Cellen samenvoegen en splitsen
 • Grootte van tabellen
 • Rijen en kolommen wijzigen
 • Tabellen splitsen
 • Een herhalende rijkop configureren
 • Een lijst maken en wijzigen
 • Een genummerde lijst of een lijst met opsommingstekens maken
 • Opsommingstekens of nummernotaties voor een lijstniveau wijzigen
 • Een aangepast(e) opsommingsteken of nummernotatie definiëren
 • Lijstniveaus verhogen of verlagen
 • Opnieuw beginnen of doorgaan met lijstnummering
 • Waarde van beginnummer instellen


Verwijzingen maken en beheren

 • Voet- en eindnoten invoegen
 • Eigenschappen van voet- en eindnoten wijzigen
 • Bronvermeldingen maken in bibliografie
 • Bronvermeldingen in bibliografie wijzigen
 • Bronvermeldingen invoegen in bibliografieën
 • Bijschriften bij afbeeldingen en tabellen invoegen
 • Eigenschappen van bijschriften wijzigen
 • Eenvoudige verwijzingen maken en beheren
 • Een standaardinhoudsopgave invoegen
 • Een inhoudsopgave bijwerken
 • Een voorblad invoegen


Grafische elementen invoegen en opmaken

 • Vormenen en afbeeldingen invoegen
 • Een schermafbeelding of -opname invoegen
 • Tekstvakken invoegen
 • Grafische elementen opmaken
 • Artistieke effecten toepassen
 • Afbeeldingseffecten toepassen
 • Afbeeldingsachtergronden verwijderen
 • Objecten opmaken
 • Een afbeeldingsstijl toepassen
 • Tekstomloop rond objecten
 • Objecten plaatsen
 • Alternatieve tekst aan objecten toevoegen voor toegankelijkheid
 • SmartArt-afbeeldingen invoegen en opmaken
 • Een SmartArt-afbeelding maken
 • Een SmartArt-afbeelding opmaken
 • Inhoud van SmartArt-afbeelding wijzigen

Excel


Werkbladen en werkmappen maken en beheren

 • Gegevens importeren uit een tekstbestand met scheidingstekens
 • Een werkblad toevoegen aan een bestaande werkmap
 • Een werkblad kopiëren en verplaatsen
 • Navigeren op werkbladen en in werkmappen
 • Gegevens zoeken in een werkmap
 • Navigeren naar een benoemde cel
 • Bereik of werkmapelement: hyperlinks invoegen en verwijderen
 • Werkbladen en werkmappen opmaken
 • Tabkleur van werkbladen wijzigen
 • Naam van een werkblad wijzigen
 • Volgorde van werkbladen wijzigen
 • Pagina-instelling wijzigen
 • Kolommen of rijen invoegen en verwijderen
 • Werkmapthema's wijzigen
 • Rijhoogte en kolombreedte aanpassen
 • Kop- en voettekst invoegen
 • Opties en weergaven voor werkbladen en werkmappen aanpassen
 • Werkbladen weergeven of verbergen
 • Kolommen en rijen weergeven of verbergen
 • De werkbalk Snelle toegang (Quick Access) aanpassen
 • Werkmapweergaven wijzigen
 • Vensterweergaven wijzigen
 • Documenteigenschappen aanpassen
 • Vergroting wijzigen met zoomhulpmiddelen
 • Formules weergeven
 • Werkbladen en werkmappen configureren voor distributie
 • Een afdrukgebied instellen
 • Werkmappen opslaan in alternatieve bestandsindelingen
 • Een werkmap volledig of gedeeltelijk afdrukken
 • Afdrukschaal instellen
 • Herhalende rij- en kolomtitels weergeven op werkbladen van meerdere pagina's
 • Een werkmap controleren op verborgen eigenschappen of persoonlijke gegevens
 • Een werkmap controleren op toegankelijkheidsproblemen
 • Een werkmap controleren op compatibiliteitsproblemen


Gegevenscellen en -bereiken beheren

 • Gegevens invoegen in cellen en bereiken
 • Gegevens vervangen
 • Gegevens knippen, kopiëren of plakken
 • Gegevens plakken met speciale plakopties
 • Cellen automatisch invullen met Automatisch doorvoeren
 • Cellen invoegen en verwijderen
 • Cellen en bereiken opmaken
 • Cellen samenvoegen
 • Celuitlijning en -inspringing wijzigen
 • Cellen opmaken met Opmaak kopiëren/plakken (Format Painter)
 • Tekstomloop in cellen
 • Nummernotaties toepassen
 • Celopmaak toepassen
 • Celstijlen toepassen
 • Gegevens samenvatten en organiseren
 • Sparklines invoegen
 • Overzichtsgegevens
 • Subtotalen invoegen
 • Voorwaardelijke opmaak toepassen


Tabellen maken

 • Tabellen maken en beheren
 • Een Excel-tabel maken op basis van een celbereik
 • Een tabel converteren naar een celbereik
 • Tabelrijen en -kolommen toevoegen of verwijderen
 • Tabelstijlen en -opties beheren
 • Stijlen toepassen op tabellen
 • Tabelstijlopties configureren
 • Totaal aantal rijen invoegen
 • Een tabel filteren en sorteren
 • Records filteren
 • Gegevens sorteren op meerdere kolommen
 • Sorteervolgorde wijzigen
 • Dubbele records verwijderen


Bewerkingen met formules en functies uitvoeren

 • Gegevens samenvatten met functies
 • Verwijzingen invoegen
 • Berekeningen uitvoeren met de functie SOM
 • Berekeningen uitvoeren met de functies MIN en MAX
 • Berekeningen uitvoeren met de functie AANTAL
 • Berekeningen uitvoeren met de functie GEMIDDELDE
 • Voorwaardelijke bewerkingen uitvoeren met functies
 • Logische bewerkingen uitvoeren met de functie ALS
 • Logische bewerkingen uitvoeren met de functie SOMMEN.ALS
 • Logische bewerkingen uitvoeren met de functie GEMIDDELDE.ALS
 • Statistische bewerkingen uitvoeren met de functie AANTAL.ALS
 • Tekst opmaken en wijzigen met functies
 • Tekst opmaken met de functies RECHTS, LINKS en DEEL
 • Tekst opmaken met de functies HOOFDLETTERS, KLEINE.LETTERS, BEGINLETTERS
 • Tekst opmaken met de functie TEKST.SAMENVOEGEN


Grafieken en objecten maken

 • Grafieken maken
 • Een nieuwe grafiek maken
 • Extra gegevensreeksen toevoegen
 • Schakelen tussen rijen en kolommen in brongegevens
 • Gegevens analyseren met Snelle Analyse
 • Grafische elementen opmaken
 • Grootte van grafieken wijzigen
 • Grafiekelementen toevoegen en wijzigen
 • Grafiekindelingen en -stijlen toepassen
 • Grafieken verplaatsen naar een grafiekblad
 • Objecten invoegen en opmaken
 • Tekstvakken en vormen invoegen
 • Afbeeldingen invoegen
 • Objecteigenschappen wijzigen
 • Alternatieve tekst toevoegen aan objecten voor toegankelijkheid